English (United Kingdom)Serbian (Latin)

19
SPORTSKI CENTAR ČELEBIĆ, 16000m2, u Podgorici, Crna Gora.

Izrada Glavnog projekta termotehničkih instalacija


20
REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PALATE BESKUĆE, u Kotoru, 2000m2, Crna Gora.

Izrada kompletne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju objekta

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA